Astony logo transparent bg

02 4178445
089 7865556
088 4051066

Кога използваме "affekt" /ǝ’fekt/ и кога "effect" /I’fekt/ в английския език?

Affect е глагол и означава “да предизвикаш промяна в”.
The cold weather affected everybody’s work.
Effect е съществително и означава „резултат” или „промяна”. Често се използва в израза have an effect on, който означава „промяна” или „въздействие”.
His meeting with Stravinsky had a great effect on his musical development.
Забележете, че affect = have an effect on.