Astony logo transparent bg

02 4178445
089 7865556
088 4051066

Кога използваме "above" и кога "over" в английския език?

1.       Above и over се използват със значението „по-високо от”.

The water came up above/over our knees.
Can you see the helicopter above/over the palace?

Когато значението е “покривам” или „пресичам”, обикновено използваме over.

The plane was flying over Denmark.
Electricity cables stretch over the fields.
There is a thick cloud over the South of England.

(В първите 2 примера и употребата на across е възможна)

2.       С цифри и изрази за количество и измерване, по-често срещана е употребата на over (=”повече от”)

There were over  100000 people at the pop festival.
You have to be over 18 to see this film.

Но когато имаме предвид измерване по вертикалната скала (нагоре и надолу), използваме above.

The temperature is three dergrees above zero.
She is well above average (=”средата на скалата”) in intelligence.

Когато става въпрос за височина над морското равнище, се използва above sea-level. Сравнете употребата на over и above в примера:

The summit of Everest is over 8000 metres above sea-level. (=”повече от 8000 метра от морското ниво”)

3.       Забележка: В книга или вестник see over означава да погледнеш на следващата страница; see above означава да погледнеш нещо, написано по-горе.

Контакти

 София, ул. Христо Белчев № 8, ет.4
02 / 417 84 45
088 4 05 10 66
089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003

 

Astony logo transparent bg