Astony logo transparent bg

02 4178445
089 7865556
088 4051066

Курсове по английски език за ученици

 

Целогодишни курсове за ученици след 7ми клас

Ниво
 
НачалоДни на провежданеЧасове на провежданеТакса I срокТакса II срокТакса при цялостно плащане*
А1 - С1 15.10.2018 Понеделник и сряда 10.40 - 12.00 280 лв. 280 лв. 520 лв.
А1 - С1 21.10.2018 Неделя 14.10 - 17.10 280 лв. 280 лв. 520 лв.
FCE, CAE, IELTS 01.10.2018 Виж        
FCE, CAE, IELTS 06.10.2018 Виж        
*Който и вариант на такса да изберете, Вие можете да платите на 2 части - капаро от 100 лв., а остатъкът - 1 седмица преди началото
Отстъпки: - 40 лв. ЗАЕДНО В ЧАС; - 10 лв. ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ
Запиши се

LifeКурсовете по английски език в Учебен център Астони са разработени така, че всеки ученик да придобие знания, които да приложи в ежедневието си, в училище, при пътуване. Упражняваме реални ситуации и развиваме способността да се общува свободно. Основната цел на курса по английски език е да се изградят умения за умело приложение на езика.

За постигането на тази цел, ние използваме системата LIFE. Това е една от най-новите учебни системи за изучаване на английски език на National Geographic Learning. Тя е модерна, новаторска и нетрадиционна.

С иновативния си подход за представяне на езика в комбинация с текстове и видео, LIFE ни дава не само езикови знания, но и обогатява познанията ни за околния свят по най-различни теми.

Системата LIFE е отличена със специална награда за най-иновативна система за изучаване на английски език от British Council.

Всички истории, теми, снимки и видеоматериали са реални. По този начин, развеждайки курсиста из над 70 страни и райони по света, поставяйки го в реални ситуации, се постига по-лесно затвърждаване на знанията по английски език и се развиват уменията за ползването му.

Системата свежда до минимум скучната граматика, тя е представена съвсем ненатрапчиво, за да се наблегне на реални комуникативни дейности.

LIFE използва една нова концепция в езиковото обучение, наречена Critical Thinking (критично мислене), която провокира развитието във всеки обучаем на аргументирано собствено мнение и насърчава изразяването му по най-подходящия начин.

LIFE предлага и един допълнителен бонус - той е чудесна основа за подготовка за сертификата IELTS.

Учебната система е разпределена в 6 нива, които покриват европейската езикова рамка – А1, А2, В1, В1+, В2 и С1.

Ниво А1 е предназначено за начинаещи курсисти. В него се придобиват основни езикови компетенции свързани с базовата граматика, умения за четене и разбиране на текст и слухово възприятие. Включените упражнения улесняват усвояването на лексикалния и граматически материал по английски език. Задължителните аудио- и видеозаписи, използвани по време на обучението, създават импровизирана чуждоезикова среда и развиват уменията на обучаемите да възприемат слухово и да се чувстват сигурни в ежедневни разговорни практики.

Ниво А2 е за курсисти, които имат начални езикови познания. Този курс развива техните умения да използват английския в познати ситуации, свързани с работата, училището, семейството и свободното време. Усъвършенстват се техните говорни умения по теми от тяхното ежедневие и се доразвиват граматическите структури и глаголни времена, обхващащи основата на английската граматика. Основен акцент в този курс са текстовете за слушане, които са предназначени да доразвият и усъвършенстват разбирането на текст, който се слуша, а не се чете. Важен момент също е говоренето и изразяването на мнение по теми, които са познати или от личен интерес, актуални събития или емоционални моменти и преживявания.

Ниво В1 (състои се от два курса – В1 и В1+) е предназначено за средно напреднали. Важен акцент в него е успешната употреба на граматическите структури, изучавани в предходните 2 нива. Дава се възможност на курсистите да затвърдят и разширят граматическия материал. Важен момент в обучението също е обогатяването на речниковия фонд, говорни практики и слухово възприемане на дълги текстове. Всичко това е едно истинско предизвикателство за обучаващите се по английски език.

Ниво В2 затвърждава и допълва системата от вече познати глаголни времена - сегашни, минали и бъдещи, употребата им в деятелен и страдателен залог, герундий, инфинитивни форми, модални глаголи, изразяване на навици в сегашно и минало време, хипотези, определителен и неопределителен член, количествени определителни, броими и неброими съществителни и т.н. Лексиката се разширява и затвърждава в различни дискусии и говорни практики.

Ниво С1 успешно усъвършенства и четирите езикови умения - четене, писане, слушане и говорене. Курсистите се стимулират да се изказват свободно и правилно при обсъждане на автентични текстове. Упражненията за слушане с разбиране са реални и ни потапят в англоезичната среда, като провокират дискусии и развиват лингвистичните умения. Акцент в граматиката е усвояването на тънкостите в прилагането й. Лексиката обхваща голям обем от думи и изрази, като важен момент е многозначността на английските думи, употребата на синоними и антоними, словосъчетания, метафори, фразови глаголи и идиоматични изрази.

Контакти

 София, ул. Христо Белчев № 8, ет.4
02 / 417 84 45
088 4 05 10 66
089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003

 

Astony logo transparent bg