Astony logo transparent bg

02 4178445
089 7865556
088 4051066

Курсове по други Европейски езици

В езикова школа Астони може да се запишете и за следните европейски езици:

Курсове по Португалски

Курсове по Унгарски

Курсове по Полски

Курсове по Чешки