Учебен център Астони е специализиран център за езиково обучение.

02 4178445
089 7865556
088 4051066
087 8309161

Обучение на работното място

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Учебен център Астони може да бъде Вашия партньор и да Ви съдейства за повишаване квалификацията и уменията на Вашите служители. Осигуряваме корпоративно езиково обучение по всички стандартни и редки езици, които са посочени в асортимента ни. Предлагаме гъвкави схеми на обучение, съобразени с работното Ви време и специфичните изисквания на Вашата компания. Обучението може да бъде групово (минимум 4 обучаеми) или индивидуално (за 1, 2ма или 3ма обучаеми) и да се провежда на определено от Вас място – Ваша или наша учебна база. Всяко езиково обучение може да бъде, както за начинаещи или напреднали, така и бизнес ориентирано (според специфичната област, в която работите). След приключване на обучението и успешно положен финален тест, на всеки обучаем се издава сертификат.

Място на провеждане на корпоративни обучения:
На територията на цялата страна

По желание на клиента, при корпоративно обучение можем да предложим следните услуги:
определяне на най-подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на занятията според спецификата на Вашата работа;
предварителен входящ тест за определяне нивото на служителите;
текущи контролни тестове по време на обучението;
финален тест и издаване на сертификат;
водене на присъствени списъци на обучаемите;
постоянен мониторинг и обратна връзка за проследяемост на резултатите;
възможност за провеждане на специализирани модули в сферата на работа Ви.
При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас, за да Ви представим нашата оферта за корпоративно обучение.

Нашите корпоративни клиенти за нас

Учебен център Астони

Предлагаме курсове по английски език, немски, италиански, испански, френски, руски. Организираме курсове по гръцки, шведски, датски, норвежки, турски, сръбски, румънски, арабски, иврит и други.
При нас се изучават и редки езици.
Работно време:
делнични дни: 9.30 - 21.00
събота и неделя: 9.30 - 17.00

Контакти

 София, ул. Христо Белчев № 8, ет.4
02 / 417 84 45
088 4 05 10 66
089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003