Astony logo transparent bg

02 4178445
089 7865556
088 4051066

Курсове по редки езици

Възползвайте се от ползите на индивидуалното обучение и се запишете за някой от редките езици:

Курсове по Сръбски език

Сръбският език спада към западната група южнославянски езици. Официален е в Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора. Речниковият състав и граматиката му са много сходни с тези на хърватския и босненския, което прави общуването между хървати, босненци и сърби много лесно.

Курсове по Хърватски език

Хърватският език принадлежи към южнославянската езикова група и е част от индоевропейското езиково семейство. Това е официалният език в Република Хърватия. Също така е един от официалните езици в Босна и Херцеговина и в автономна област Войводина.

Курсове по Албански език

Албанският език е индоевропейски език и се говори основно в Албания и от малко хора в Калабрия (Южна Италия). Най-силно влияние върху лексиката на албанския език има латинския.

Курсове по Румънски език

Румънският език е романски език и е официален в Румъния, автономна област Войводина, Република Молдова. Той споделя основните особености на останалите балкански езици, като най-голямо влияние е оказал българският език. По време на Възраждането и румънският език е оказал влияние върху българския. Много думи от френския, като официален дипломатически език, са преминали в българския през румънския. Все пак румънският език е възникнал от латинския, като най-тясно е свързан с италианския.

Курсове по Турски език

Турският език е най-разпространеният в света тюркски език. Говори се основно в Турция, както и съседни части на Балканския полуостров и Близкия изток, включително в някои населени места в България и множество турски имигранти в Западна Европа. Това е официалният език в Турция, както и един от официалните в Кипър заедно с гръцкия. Той също е повлиян от други езици, като в състава му се откриват арабски и френски думи. Има много диалекти, като Истанбулският диалект се смята за основата на днешния книжовен език.

Курсове по Норвежки език

Норвежкият език принадлежи към северно-германските или още познати като скандинавски езици. Той е официален език в Норвегия. Подобен е на шведския и датския, поради което говорещите тези езици, могат да се разбират. 

Курсове по Нидерландски (Холандски) език

Нидерландският език принадлежи към групата на германските езици. Говори се в Нидерландия и Фландрия – северната част на Белгия, където се нарича фламандски. Говори се още и в Брюксел заедно с френския. 

Курсове по Шведски език

Шведският език е официалният език на Швеция. Той е индоевропейски език, който принадлежи към северногерманските езици. Подобен е на норвежкия и датския език, поради което говорещите тези езици, могат да се разбират. По брой на говорящите, шведският е най-разпространеният от северногерманските езици.

Курсове по Датски език

Датският език принадлежи към семейството на северногерманските езици. Подобен е на норвежкия и шведския език, поради което говорещите тези езици, могат да се разбират. Говори се от около 6 млн. души. 

Курсове по Фински език

Финският език спада към угро-финския клон на уралските езици. Той е официален език във Финландия и е широко употребяван в Карелия. Той е много различен от унгарския, но е тясно свързан с естонския. Значително се различава от индоевропейските езици. Типични за финския са дългите думи и многото гласни. Той не е лесен език за научаване, но е изключително логичен и последователен.

Курсове по Португалски

Португалският е романски език. Той е официален в Португалия, Бразилия, Мозамбик, Ангола и други държави. С 240 милиона души говорещи португалски, 210-215 милиона от които като роден език, това е седмия по разпространение език в света и третия сред европейските езици. Португалският е също втория по разпространение романски език след испанския, най-разпространения език в Южна Америка и един от официалните езици на Европейския съюз.

Курсове по Унгарски

Унгарският език е угро-фински език, нямащ нищо общо с останалите езици от Централна Европа. Като един от малкото модерни европейски езици, които не принадлежат на индоевропейското езиково семейство, той винаги е представлявал голям интерес за езиковедите. Говорен е в Унгария и от унгарските малцинства в седем съседни държави. Има около 14,5 милиона говорещи, от които 10 милиона живеят в днешна Унгария. Около три милиона живеят в области, отстъпени от Унгария след Първата Световна Война.

Курсове по Полски

Полският език е западнославянски език, говорен най-вече от поляци в Полша. Принадлежи към лехитската подгрупа на западнославянските езици. Полският е официален език в Полша, но е използван по цял свят от полски малцинства в други държави. Един от официалните езици на Ервопейския съюз. Полският език използва латинската азбука, която съдържа 9 допълнителни букви. Въпреки че австрийската, немската и руската администрации упражняват огромен натиск върху полската нация през XIX в. и началото на XX в. след Разделянията на Полша, което води до опити за потискане на полския език, богата литература се развива през вековете и езикът понастоящем има най-голям брой говорещи от западнославянската група. Той е вторият най-говорим славянски език след руския, следван от украинския език.

Курсове по Чешки

Чешкият език е един от западнославянските езици. Говорен е главно в Бохемия, Моравия, части от Силезия. Той е официалният език на Чехия.

Курсове по Арабски език

Арабският език е един от важните езици в световен мащаб. Говори се от над 225 млн. души в над 20 държави в Близкия изток и Северна Африка. По произход арабският е семитски език, възникнал първо на Арабския полуостров и по-късно пренесен в много страни. Има множество арабски диалекти. Значително нараства интересът към арабския език в последните години.

При обучението по арабски език се започва с произношението, следвано от граматиката и азбуката като се набляга на развиването на четирите основни умения – говорене, четене, слушане и писане.


Курсове по Персийски език

Персийският език е индоевропейски език. Говори се от повече от 60 млн. души и е официален в Иран, Афганистан и Таджикистан. Фарси (Парси) е формата, която се говори в Иран. Използва арабската азбука, но запазва граматическите си сходства с много европейски езици. Персийският език е използван широко в продължение на векове в научната и художествена литература в източните части на Ислямския свят. Оказал е голямо влияние върху някои съседни езици като кавказки, тюркски, арабски и други.


Курсове по Иврит

Иврит е семитски език, който днес се говори основно в Израел. На този език е написан Стария завет. Той е бил богослужебния език на юдаизма като преди много хилядолетия престава да бъде говорим и се използвал основно за научни и религиозни цели. В края на 19 век се полагат усилия за съживяването му и постепенно се превръща в основен език сред еврейските общности. Става официален език в Палестина през 1921 година, заедно с английския и арабския, а в Израел е официален след 1948 година.

Контакти

 София, ул. Граф Игнатиев № 9, вх. А (ляво), ет.1
02 / 417 84 45
088 4 05 10 66
089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003

 

Astony logo transparent bg