Astony logo transparent bg

089 7865556

 

1.       Above и over се използват със значението „по-високо от”.

The water came up above/over our knees.
Can you see the helicopter above/over the palace?

Когато значението е “покривам” или „пресичам”, обикновено използваме over.

The plane was flying over Denmark.
Electricity cables stretch over the fields.
 
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Rien! (Нищо!)

RienТова е класически пример за това как при общуването може да се получи объркване, когато нямаме информация за езика на жестовете. За българите този знак с показалеца и палеца означава, че всичко е наред. Във Франция това е друг начин да се каже: ”Нищо!”

 
 
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Affect е глагол и означава “да предизвикаш промяна в”.
The cold weather affected everybody’s work.
Effect е съществително и означава „резултат” или „промяна”. Често се използва в израза have an effect on, който означава „промяна” или „въздействие”.
His meeting with Stravinsky had a great effect on his musical development.
Забележете, че affect = have an effect on.

 
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Контакти


089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003

 

Astony logo transparent bg