Astony logo transparent bg

089 7865556

 

Срокът за кандидатстване за ваучери е до 18 август

Агенция по заетостта обяви, че ще приема заявления за обучения с ваучери до 18 август 2017 г. На тази дата агенцията ще преустанови приема поради изчерпване на финансовия ресурс.

Агенцията по заетостта припомня, че 15% от стойността на обучението по проекта се съфинансира от страна на заетите лица, като на доставчиците на обучения се изплащат останалите 85% от номиналната стойност на ваучер. При желание по време на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност. Очакванията са, че с планираните средства по проекта, 54 хиляди заети лица ще могат да повишат своята квалификация.

Контакти


089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003

 

Astony logo transparent bg