Astony logo transparent bg

089 7865556

 

Цени за групови курсове

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ниво
 
Група от
6 и повече човека
Група от
4 до 5 човека
Стандартна
цена
 
А1 100 уч.ч.. 80 уч.ч. 380 лв.  
A2 100 уч.ч. 80 уч.ч. 390 лв.  
В1 100 уч.ч. 80 уч.ч. 400 лв.  
В2 100 уч.ч. 80 уч.ч. 450 лв.  
С1 100 уч.ч. 80 уч.ч. 500 лв.  
 Записване  
 

НЕМСКИ ЕЗИК

Ниво
 
Група от
6 и повече човека
Група от
4 до 5 човека
Стандартна
цена
 
А1 100 уч.ч.. 80 уч.ч. 380 лв.  
A2 100 уч.ч. 80 уч.ч. 390 лв.  
В1 100 уч.ч. 80 уч.ч. 400 лв.  
В2.1 60 уч.ч. 60 уч.ч. 350 лв.  
В2.2 60 уч.ч. 60 уч.ч. 350 лв.  
В2 цяло 120 уч.ч. 120 уч.ч. 640 лв.
 
С1 100 уч.ч. 80 уч.ч. 500 лв.  
 Записване  
  

ИТАЛИАНСКИ И РУСКИ ЕЗИК

Ниво
 
Група от 
6 и повече човека
Група от 
4 до 5 човека
Стандартна
цена
 
А1 100 уч.ч.. 80 уч.ч. 380 лв.  
A2 100 уч.ч. 80 уч.ч. 390 лв.  
В1 100 уч.ч. 80 уч.ч. 400 лв.  
В2 100 уч.ч. 80 уч.ч. 450 лв.  
C1 100 уч.ч. 80 уч.ч. 500 лв.  
 Записване  
 

ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ ЕЗИK

Ниво
 
Група от 
6 и повече човека
Група от 
4 до 5 човека
Стандартна
цена
 
А1 100 уч.ч.. 80 уч.ч. 380 лв.  
A2 100 уч.ч. 80 уч.ч. 390 лв.  
В1.1 60 уч.ч. 60 уч.ч. 340 лв.  
В1.2 60 уч.ч. 60 уч.ч. 340 лв.  
В1 цяло 120 уч.ч. 120 уч.ч. 620 лв.
 
B2.1 60 уч.ч. 60 уч.ч. 350 лв.  
B2.2 60 уч.ч. 60 уч.ч. 350 лв.  
В2 цяло 120 уч.ч. 120 уч.ч. 640 лв.
 
С1 100 уч.ч. 80 уч.ч. 500 лв.  
 Записване  
 
 
 
 
 

Контакти


089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003

 

Astony logo transparent bg