Astony logo transparent bg

089 7865556

 

Издаваме ли сертификат за владеене на език?

Да, издаваме. Всички наши курсисти, които са се обучавали в дадено ниво и успешно са положили съответния финален тест, получават сертификат за владеене на езика по Общата европейска езикова рамка. Този сертификат удостоверява знанията Ви пред всички фирми в България, държавни институции, образователни институции, международни фирми, университети, Европейска комисия други организации, които нямат твърдо изискване да притежавате някой от международно признатите сертификати като TOEFL, SAT, IELTS и други подобни за английски и останалите езици. При успешно завършване на езиково ниво при нас, Вие получавате безплатно такъв сертификат на български език. По желание можем да издадем и допълнителен сертификат на друг език. Ние пазим финалните тестове, на базата на които сме издали сертификат, за период от 1 година, за да можем при необходимост да докажем валидността на посочената в него информация. След изтичането на 1 година продължаваме да пазим само информация за резултата от теста.
Ако сте изучавали даден език, но нямате документ за това, Вие може да се възползвате от нашия изпитен пакет. Той е подходящ, в случай че не Ви е необходим международно признат сертификат  за кандидатстване в университет, но Ви се налага да имате документ, удостоверяващ нивото Ви на владеене на езика по Общата европейска езикова рамка. Разбира се, Вие можете да се подготвите и явите на някой от международно признатите сертификатни изпити, но това е икономически нецелесъобразно, в случай че не Ви е поставено като твърдо изискване. Нашият изпитен пакет включва опция за двукратно провеждане на изпит и издаване на сертификат по Общата европейска езикова рамка на български език. По желание можем да издадем и допълнителен сертификат на друг език.
 
Ако все пак Ви е необходим международно признат сертификат, ние можем да Ви подготвим за този специфичен изпит. Провеждаме подготовка за сертификатни изпити по:

английски език – IELTS, FCE, CAE, TOEFL;
френски език – DELF, TCF/ TCF Quebeq;
немски език – DAF;
испански език – DELE.

Контакти


089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003

 

Astony logo transparent bg