Astony logo transparent bg

089 7865556

 

Корпоративно обучение и обучение на работното място

Учебен център Астони може да бъде Вашия партньор и да Ви съдейства за повишаване квалификацията и уменията на Вашите служители.  Осигуряваме корпоративно езиково обучение по всички стандартни и редки езици, които са посочени в асортимента  ни.
Предлагаме гъвкави схеми на обучение, съобразени с работното Ви време и специфичните изисквания на Вашата компания. Обучението може да бъде групово (минимум 4 обучаеми) или индивидуално (за 1, 2ма или 3ма обучаеми) и да се провежда на определено от Вас място – Ваша или наша учебна база. Всяко езиково обучение може да бъде, както за начинаещи или напреднали, така и бизнес ориентирано (според специфичната област, в която работите). След приключване на обучението и успешно положен финален тест, на всеки обучаем се издава сертификат.
Можем да предложим и soft skills тренинги за служителите в различните нива на йерархията във Вашата фирма. Тези обучения могат да се организират във Вашия офис, да бъдат част от Вашия team building или организирано от нас изнесено извън офиса.
Място на провеждане на корпоративни обучения:на територията на цялата страна.
По желание на клиента при корпоративно езиково обучение можем да предложим следните услуги:
  • определяне на най-подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на занятията според спецификата на Вашата работа;
  • предварителен входящ тест за определяне нивото на служителите;
  • текущи контролни тестове по време на обучението;
  • финален тест и издаване на сертификат;
  • водене на присъствени списъци на обучаемите;
  • постоянен мониторинг и обратна връзка за проследяемост на резултатите;
  • възможност за провеждане на специализирани модули в сферата на работата Ви.
При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас, за да Ви представим нашата оферта за корпоративно обучение.
 
Обучение на работното място
Ако желаете да се обучавате без да напускате работното си място и да губите време в пътуване, независимо колко човека сте, обучението на работното място е точно за Вас.
В случай, че желаете обучението да се провежда на работното ви място, ние можем да организираме посещение от преподавател на посочено от Вас място, като по този начин Вие няма да губите време в път и няма да се откъсвате от работното си място.
Учебен център Астони може да бъде вашият партньор и да Ви съдейства за повишаване квалификацията и езиковите Ви умения.
Предлагаме гъвкави схеми на обучение, съобразени с работното време и специфичните Ви изисквания. Обучението може да бъде както групово, така и индивидуално. Часовете се провеждат в удобно за вас време. Курсовете могат да бъдат както за начинаещи, така и бизнес ориентирани. След приключване на курса и успешно положен финален тест, Ви издаваме сертификат. При интерес от Ваша страна, моля, свържете се с нас, за да Ви представим най-добрата си оферта за обучение.

Контакти


089 7 86 55 56

astony@abv.bg
astony2003

 

Astony logo transparent bg